Motioner

Välkomna att lämna in motioner!

Välkomna att lämna in motioner! Lämna in din motion till styrelsen inför Brf. Nissögas ordinarie årsstämma som hålls varje år. Kallelsen och fullmakten för Brf. Nissögas årsstämma, kommer f.ö. att skickas ut i behörig ordning dock senast 4 veckor innan årsstämman.

Vad är en motion och vad händer med dessa på föreningsstämman?
En motion är ett konkret förslag på en åtgärd inom föreningen. Motioner kan egentligen lämnas året runt av alla medlemmar i bostadsrättsföreningen. När styrelsen fått in motionerna utreds dessa med hänsyn till bl.a. bostadsrättsföreningens stadgar och gällande lagtexter. Styrelsen lämnar sedan motionsförslaget till beslut om motionen kan godkännas för att tas upp på stämman eller inte, med en kort motivation.

På föreningsstämman röstar alla närvarande med en röst/lägenhet på de ”godkända motionerna”. En medlem får dock företräda ytterligare medlem/ar i en (1st) lägenhet med en (1st) röst vid röstning om vederbörande har en godkänd fullmakt. Fullmakten kommer att bifogas tillsammans med kallelsen till föreningsstämman som meddelas senast 4 veckor innan stämman.

Att skriva en motion är enkelt!

Förhåll dig till VAD, VARFÖR och HUR när du skriver:
• Beskriv, Vad tycker du ska åtgärdas?
• Motivera, Varför tycker du så?
• Förklara, Hur du tänker dig att åtgärden ska kunna genomföras?

Motioner lämnas direkt i Brf Nissögas brevlåda på Forskargränd 26.
Alt. Skicka brev till: Brf. Nissöga, Forskargränd 26, 174 61 Sundbyberg.

Viktigt!! Motionerna måste skrivas under med namn och lägenhetsnummer!

Din motion kan mailas till styrelsen@nissoga.se eller så skickar du motionen som brev till: Brf. Nissöga, Forskargränd 26, 174 61 Sundbyberg. Viktigt! Motionerna måste undertecknas med ditt namn och lägenhetsnummer för att accepteras!

”Sista dagen att lämna in motioner inför årstämman 2025 är……..(datum sätts år 2025)”

Styrelsen ser framemot din konstruktiva motion samt ert aktiva deltagande på föreningens årsstämma. Tänk på att årsstämman är högst beslutande och det är på årsstämman du som engagerad medlem kan vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av vår bostadsrättsförening.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf. Nissöga

Saknar du föreningens stadgar eller annan information kan du ladda ner det du behöver från webbplatsen.

Stadgarna hittar du här!