Förskolor & Skolor

Pysslingen öppnade i augusti 2008 förskola och skola i nyrenoverade lokaler i Stora Ursvik, Sundbyberg. Lokalerna är FOA´s (försvarets forskningsanstalt) gamla lokaler.

Huset ligger fint beläget nära skog och naturmark. Utemiljön anpassas under våren, man kommer att ta tillvara på naturen och skapa en stimulerande och upptäcktsrik skol- och förskolegård! I samma byggnad kommer både förskola och skola att inrymmas – från första året på förskolan ända upp till år fem i skolan.

Vår kunskapssyn bygger på att skapa en miljö i skolan som är trygg – där man som elev ska få utmaningar, känna känsla av sammanhang. Vi vill skapa ett lustfyllt lärande med kompromisslöst fokus på barnet/elevens bästa. Stora ord som kräver stort engagemang och delaktighet från medarbetarna – arbetsglädje för vuxna är arbetsglädje för barn! Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan;
LpFö 98 samt Läroplan för skolan; LpO 94

För att kunna skapa de bästa förutsättningarna för lärandet, har vi fokus på:
• L – LÄRANDE: Lustfyllt lärande, olika lärstilar, helhetssyn samt moderna lärmiljöer och verktyg.
• H – HÄLSA: uteverksamhet, rörelse, kultur, kost
• A – ARBETSMILJÖ: psykosocial, fysisk arbetsmiljö och en levande värdegrund.

Om ni vill ställa Er i kö, går det bra att skicka e-post till alvkvarnskolan@pysslingen.se

Skriv:
• barnets namn och personnummer
• kontaktuppgifter
• tidpunkt för önskan om plats
• e-post adress för kontakt

Vill du läsa mer om Pysslingen?
Gå in på länken; www.pysslingen.se

Ursvikskolan

”Att vilja är att kunna” är ett franskt ordspråk. Vår skola ska inspirera barnen till lust, glädje och nyfikenhet. Miljön är planerad så att barnet ökar sin nyfikenhet och ständigt lär.”

De har också givit oss flera hörnstenar att bygga på:

• Helhetssyn
• Lustfyllt lärande
• Demokratiska principer med barnets arbetsmiljö i fokus
• Ömsesidig respekt för varandra och för vår miljö.

Ursvikskolan är en liten och nybyggd skola med elever från förskoleklass upp till skolår 5. Skolan utgörs av en gemensam byggnad med förskola och skola under samma tak. I direkt anslutning till skolgården finns Ursviks motionsgård med strövområden. Det ger oss ett fantastiskt uterum, vilket
samtidigt ger enorma möjligheter att ge eleverna undervisning såväl ute i naturen, som inne i våra klassrum.

Kontakt
Biträdande rektor Lena Magnusson

Besöksadress Ursviksvägen 99 B
Telefon 08-706 88 58 eller mobil 0708-26 80 11
E-post lena.magnusson@sundbyberg.se

Grundskola:
Gunilla Öhrn
Telefon: 08-706 8462

Fritids:
Katarina Nikas
Telefon: 08-706 8836

Skolhälsovården:
EvaLena Åslund
Ursvikskolan
måndagar och onsdagar
kl. 8.00 – 16.00
Telefon: 08-706 8705

Vill du läsa mer om Ursvikskolan? Gå in på länken; www.sundbyberg.se