Sophantering

Hushållssopor och källsortering

Soprum för hushållssopor och kärl för källsortering av bl.a. glas, papper, metall, plast och batterier finns i de grå husen som är placerade vid B– och C husen.

  • 1st 190 liter kärl för Ofärgat glas
  • 1st 190 liter kärl för Färgat glas
  • 1st 370 liter kärl för Tidningar
  • 1st 660 liter kärl för Pappersförpackningar
  • 2st 140 liter kärl för Organiskt/Matavfall
  • 1st röd behållare för Batterier

Med detta förbättrade källsorteringssystem så är det vårt gemensamma ansvar att vi blir ännu bättre på att källsortera. Det blir t.ex. mycket viktigt att källsortera matrester, kaffesumpen från våra vanliga hushållssopor. Använd tillhörande plasthållare för de speciella papperspåsarna som finns i våra källsorteringsförråd. Hållarna är speciellt anpassade påsarna så att matresterna ska torka snabbare. Undvik att källsortera rinnande matrester och komihåg att inte spara matresterna längre än 3 dagar.

TACK FÖR ATT DU ÅTERVINNER!

SORTERA RÄTT –  INFORMATIONSBLAD PÅ 25 SPRÅK
Sortering och återvinning av förpackningar och tidningar översatt till de 25 vanligaste förekommande språk i Sverige. Det finns en sorteringsguide, som kan vara bra att ha hemma i hushållet. Bladet finns att ladda ner som pdf, för utskrift och för tryck.
Klicka här!

När tömmer Ragnsells våra kärl?

MetallförpackningarTisdag – Ojämna veckor
PlastförpackningarTisdag – Varje vecka
TidningarTorsdag – Jämna veckor
Brännbart och Torrt HushållsavfallVarje vecka
Organiskt/MatavfallVarje vecka
Pappersförpackningar + WellpappMåndag och torsdag – Varje vecka
Färgat glasOnsdag – Ojämna veckor
Ofärgat glasOnsdag – Ojämna veckor
SmåbatterierVid Avrop

Ladda ner Tömningsturerna här!

Läs mer om hur du gör med ditt matavfall här!

Det naturliga valet- en film om matavfallsutsortering.
Nedan en film om hur sortering av matavfall går till. Filmen kommer från Svenco som tillverkar de papperspåsar som används för hushållens matavfall i Sundbyberg.


Om källsorteringen inte fungerar kräver Ragnsells återställning av de kärl som är felaktigt sorterade. Detta innebär att allt går som blandsopor och föreningen debiteras med ca 2000 SEK per soprum. Om återställning sker 1 gång i veckan i varje soprum innebär det 4000 SEK x 52 veckor = 208 000 SEK/ år. Om man delar summan på 53 lägenheter blir det 3924 SEK per lägenhet och år i avgiftshöjning.

Sundbybergs kommun som ansvarar för hushållssoporna och det organiska avfallet kräver också att vi är noga med källsorteringen. Straffavgifter tillkommer om hushållssoporna och det organiska avfallet innehåller te.x glas, metall eller något annat som inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet eller det organiska avfallet.

Tänk vad mycket annat roligt vi kunde göra för dessa pengar om vi hjälps åt!

Vänligen läs igenom kretsloppsinformationen som du redan fått i din brevlåda.
Ladda ner kretsloppsinformationen här.

Har du frågor och funderingar kring källsorteringen kontakta då Ragnsells på tel: 0771-88 88 88 eller besök deras webbplats. www.ragnsells.se

Att tänka på
Håll soputrymmena så rena som möjligt. Se till att soporna hamnar i rätt kärl och absolut inte vid sidan av dem, eller utanför soprummen. Tänk på att sopor lätt drar till sig ohyra och att dörrarna därför ska hållas stängda.  Sprätta upp kartonger så att de blir platta och tar liten plats.  Kartonger sorteras för sig (wellpapp), plast från emballage och frigolit i behållaren för hårdplast.

Avfallshantering i flerbostadshus
På Sundbybergs webbplats www.savab.se finner du information om avfallshantering i flerbostadshus, såsom vilka regler som gäller och vilka olika insamlingssystem kommunen godkänner. Läs mer här

Lämna in glöd- och lågenergilampor för återvinning!
Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver, ett av de farligaste gifterna som finns. Därför måste de lämnas till särskild insamling. Men även vanliga glödlampor och LED-lampor ska lämnas till insamling.

Kommunernas återvinningscentraler tar emot alla typer av glödlampor och lysrör. På vissa platser kan man också lämna dem i butiker. Var försiktig så lamporna inte går sönder, då kan kvicksilver spridas.
Läs mer här

Här hittar du information om hur du sorterar papper- och plastförpackningar m.m.
Frågor & Svar om Källsortering och återvinning av plastförpackningar!