Fastigheten

Forskargränd 22
Nissöga söder
Nissöga Forskargränd 22

Fastighetens byggnadsbeskrivning

Grund läggning
Grundläggningen sker på berg/packad sprängbotten.
Betongplatta och isolering.

Stomme
Väggar av platsgjuten betong. Kompletterande bärning kommer att ske i ytterväggarna med stålpelare.

Ytterväggar
Lätta isolerade utfackningsväggar med tjock puts.

Yttertak
Trätakstolar och yttertakspapp.

Bjälklag
Våningsbjälklag av betong.

Lägenhetsskiljande Väggar
Lägenhetsskiljande väggar till största delen av betong.

Innerväggar
Icke bärande: Gipsskivor på stålregelstomme. Bärande: Betong. Vissa väggar är extra isolerade.

Balkonger
Platta av betong med räcke av aluminiumprofil med säkerhetsglas.

Uteplats
Belagd med betongplattor.

Entréer
Entrépartier av ek/metall, försedda med nyckellåsning och kodlås.
Natursten på golvet i entrén.

Trapphus
Trapplöp och vilplan i terrazzo och våningsplan i linoleum. Räcken av målat smide/trä. Namntavla, anslagstavla och postboxar vid huvudentrén. Ljudplattor i tak vid behov.

Fönster & Fönsterdörar
Fabriksmålade med isolerruta. Innerbågar och karm av målat trä, ytterbåge av färgad aluminium. Fönster och dörrar i entré och souterrängplan är försedda med lås.

Tamburdörrar
Säkerhetsdörr med ringklocka och cylinderlås. Tidningshållare vid varje lägenhetsdörr.

Innerdörar
Släta fabriksmålade lätta dörrar.

Brandörrar
Målade ståldörrar försedda med dörrstängare och cylinderlås.

Lägenhetsförråd
Vissa lägenheter har förråd i entréplanet. Väggar och dörrar av nätkonstruktion.

Uppvärmning
Lägenheterna värms via fjärrvärme med vattenburna radiatorer (synliga värmestammar). Elektrisk komfortgolvvärme i badrum via hushållsel.

Luftbehandling

Mekanisk frånluftsventilation genom ventiler i kök och våtrum/WC
samt vid behov via spiskåpa i kök. Tilluft via don i fasad bakom radiatorer.

El-system
Lägenhetscentraler med automatsäkringar, 5-ledarsystem och jordfelsbrytare. Separat mätare för mätning av hushållsel till varje enskild lägenhet.

TV/Tele/Internet
Bredbandsnät, digitaltv och bredbandstelefoni. (Trippelplay lösning med RJ45-uttag i lägenheterna.)

Brandskydd
Brandvarnare monteras i varje lägenhet.

Gemensamma utrymmen
Teknikrum för el, tele och data. Teknikrum för VVS/ Fjärrvärme. Fastighetsförråd. Städrum (för trappstädning). Cykel- /barnvagnsförråd. Föreningslokal.

Parkeringsplatser
50 st öppna markparkeringar med motorvärmaruttag varav fyra handikapp platser. Uthyres.

Foton: © Kaj Schmidt