Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel av Brf Nissöga sköts av Sjödalens Bygg & Fastighetsservice AB.

I fastighetsskötseln ingår bl.a. underhåll, skötsel samt städning utvändigt av föreningens gemensamma utrustning och utrymmen.

Telefonnummer felanmälan 08-711 41 71
Telefontid 08.00 – 16.00
Övrig tid, 16.00 – 08.00, samt helgdagar hänvisas till jouren på
telefonnummer 08-657 77 20.

Jouren tar enbart hand om akuta ärenden!