Kommunikationer

Idag går buss 504 från Ursvik till T-banan i Hallonbergen och Sundbybergs station.
T-banan går till Kungsträdgården eller motsatt håll till Akalla.
På E18 – Enköpingsvägen går buss 540 till Bergshamra och Universitetet via Hallonbergen (T-bana) och Ulriksdal (Pendeltåg) Där går också buss 157 till Spånga Station (pendeltåg) vi Rissne (T-bana) och i andra riktningen till Danderyds Sjukhus.

Ursvik har direkt anslutning till E18, Ulvsundaleden och Kymlingelänken med vidare anslutning till E4:an. Gång- och cykelnätet byggs ut successivt.

Idag går buss 504 från Ursvik till T-banan i Hallonbergen och Sundbybergs station.
T-banan går till Kungsträdgården eller motsatt håll till Akalla.
På E18 – Enköpingsvägen går buss 540 till Bergshamra och Universitetet via Hallonbergen (T-bana) och Ulriksdal (Pendeltåg) Där går också buss 157 till Spånga Station (pendeltåg) vi Rissne (T-bana) och i andra riktningen till Danderyds Sjukhus. Ursvik har direkt anslutning till E18, Ulvsundaleden och Kymlingelänken med vidare anslutning till E4:an. Gång- och cykelnätet byggs ut successivt.

Ju mer som byggs i Ursvik desto bättre kommer kommunikationerna hela tiden att bli.

Önskar ni busstidtabell för buss 504 som går från Backstugevägen i Stora Ursvik.
Ta del av den här

Besök https://sl.se/ för vidare information gällande busslinjer, tidtabeller m.m.

Tvärbana Norr genom Rissne och Stora Ursvik till Kista
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen fick 19 december 2005 i uppdrag från kommunfullmäktige att påbörja detaljplanearbetet för Tvärbana Norr – Kistagrenen.

Detaljplan för tvärbanans Kistagren genom Rissne i Sundbybergs stad. Ta del av detaljplanen

Ett stort antal sträckningsstudier har genomförts för olika delsträckor av Kistagrenen. Under förstudiearbetet görs ytterligare fördjupningar av sträckningen på vissa delsträckor, bland annat sträckan genom Sundbyberg för att få ett bra underlag till de detaljplanearbeten som pågår i Rissne och Stora Ursvik.

Kistagrenen utgår från Alvik via Ulvsunda till Kista. Den går via Bromma handelsområde och Solvalla. Från Solvalla och vidare till Kista går tvärbanan genom Rissne och Stora Ursvik.

I Rissne centrum har tvärbanan en bytespunkt med tunnelbanan. I Stora Ursvikan en hållplats förläggas med bytespunkt mellan buss och tvärbana. Såväl den fördjupade översiktsplanen för Stora Ursvik som motsvarande plan för Rissne-Hallonbergen-Ör förutsätter att en tvärbana ska dras genom Rissne och Stora Ursvik.

Tvärbanan är en viktig förutsättning för kollektivtrafikförsörjningen av Stora Ursvik.