Om fisken Nissöga

Nissöga (Cobitis taenia)

Engelskt namn: Spined loach

Andra namn: Den kallas även ormfisk, stenlake eller stenbit.

Nissögat är en liten fisk med långsmal kropp som är tillplattad från sidorna. Det likaledes tillplattade huvudet har 6 korta skäggtömmar kring munnen, och en rörlig tagg under ögat. Ryggen är fläckigt mörkbrun, buken är ljusgrön och längs sidorna har den två band av stora, mörka fläckar med ljus kontur. Fisken är 8-12 centimeter lång (honorna störst) och väger mellan 20-60 gram.

Nissögat är en liten fisk med långsmal kropp som är tillplattad från sidorna. Det likaledes tillplattade huvudet har 6 korta skäggtömmar kring munnen, och en rörlig tagg under ögat.

Nissöga

Nissögat är en liten fisk med långsmal kropp som är tillplattad från sidorna. Det likaledes tillplattade huvudet har 6 korta skäggtömmar kring munnen, och en rörlig tagg under ögat. Ryggen är fläckigt mörkbrun, buken är ljusgrön och längs sidorna har den två band av stora, mörka fläckar med ljus kontur. Fisken är 8-12 centimeter lång (honorna störst) och väger mellan 20-60 gram.

Vanor
Arten är en bottenfisk som lever i vattendrag och sjöar med klart, rent vatten. Den kan även gå ut i bräckt vatten, till exempel i Östersjön. Den är nattaktiv, och föredrar bottnar med sand eller dy, som den kan dölja sig i under dagen. Nissögat lever på mindre bottendjur som små kräftdjur och insektslarver, som den lokaliserar med hjälp av skäggtömmarna. Vid låg syrehalt i vattnet kan fisken även andas via tarmen. Honorna kan bli upp till 5 år gamla, hanarna 3 år.

Fortplantning
Nissögat blir könsmogen vid 2 till 3 års ålder. Leken sker i april till juli, när vattentemperaturen nått över 18 °C. Äggen läggs skyddade i tät vegetation, och ynglen, som har yttre gälar, gömmer sig under vattenväxter och i bottenslammet.

Biologi
I Sverige förekommer nissögat längs södra östkusten och i Mälardalens, Vänerns och Vätterns vatten. Den trivs i ganska klart och kyligt vatten med fin sand eller slambotten där den kan gräva ner sig under dagen. På natten är den mera aktiv och håller sig gärna nere vid botten.

Nattaktiva bottenfiskar brukar ofta ha skäggtömmar, dvs ett speciellt utvecklat känsel- och smaksinne, och så har även denna art. Vid låg syrehalt intar arten luft i vattenytan och magasinerar syret i tarmen.

  • Den äter små kräftdjur, insektslarver och små bottendjur.
  • Nissögat leker på våren i rinnande och grunt vatten.
  • Ungarna har yttre gälar.

Fisken Nissöga har vandrat upp även genom Fyrisån via nyanlagda ”asptrappor” ända upp till Ulva kvarn. Den hade sällskap av nejonöga!

Det finns inget riktat fiske efter fisken nissöga.

I Igelbäcken finns ett bestånd av den för många okända fisken Nissöga Cobitis taenia).
Den lilla bandliknande bottenfisken lever ofta nedgrävd dagtid och är därför svår att upptäcka.