Brf. Nissögas informationsblad!

Här kan ni ladda ner Brf. Nissögas informationsblad.


 
Informationsblad. 2017
Riksbyggen är ny ekonomisk förvaltare
Sedan årskiftet har Brf. Nissöga en ny ekonomisk-förvaltare. Behöver du hjälp med din avi eller attkomma igång med den nya Boendewebben, eller kanske e-faktura/autogiro? Kontakta Riksbyggenkundtjänst dygnet runt 0771 – 860 860 så får du hjälp och vägledning av kundtjänsten oavsett tiden på dygnet.

Ladda ner informationsblad. 2017
Informationsblad. 2016
Grannsamverkan förhindrar brott
Grannsamverkan är en framgångsrik metod för att för- hindra inbrott. Enligt Brottsförebyggande Rådet kan den totala brottsligheten minska med upp till 25 procent i om- råden med aktiv grannsamverkan.

Ladda ner informationsblad. 2016
  
Informationsblad. 2015
Nytt bygglov för balkonginglasning
Brf. Nissöga har bygglov för balkonginglasning som gäller till 2020-05-01. Detta innebär att du som boende med balkong endast kan/ska beställa balkonginglasning från företaget NIKA Inglasning AB. Tänk på att du endast kan beställa inglasningssystemet av typen System Universal från leverantören NIKA.

Ladda ner informationsblad. 2015
  
Informationsblad. 2014
Att hyra ut lägenheten i 2:a hand
Om en bostadsrättshavare medlem och boende i Brf. Nissöga önskar hyra ut (befintlig upplåtelserätt) bostadsrättslägenheten i andra hand, krävs det ett skriftligt tillstånd från styrelsen. Vår juridiska partner Fastighetsägarna, har tagit fram tillhörande informationsblad att läsa och blanketter att fylla i, för att styrelsen ska kunna godkänna en ansökan om uthyrning.

Ladda ner informationsblad. 2014
  
Informationsblad. 2013
Grannsamverkan förhindrar inbrott
Enligt Brottsförebyggande Rådet kan den totala brottsligheten minska med upp till 25 procent i områden med aktiv grannsamverkan. Genom nyfikenhet och engagemang bryter grannar tillsammans den anonymitet som inbrott och stölder sker i skydd av.

Ladda ner informationsblad. 2013
  
Informationsblad. 2012
Föreningens Trivsel & Ordningsregler
Alla boende är skyldiga att känna till och rätta sig efter trivsel och ordningsreglerna. Att bo i en bostadsrättsförening innebär gemensamt ansvar för både trivsel och ordning.

Ladda ner informationsblad. 2012
  
Informationsblad 2. 2011
Brandsäkerhet  & goda råd
Tyvärr drabbas många av bränder under julmånaden. Den vanligaste orsaken till ljusbränder är att ett tänt ljus lämnats helt utan uppsikt. December till februari är den period på året då det händer flest bränder i bostäder i Sverige.

Ladda ner informationsblad 2. 2011
  
Informationsblad 1. 2011
Trädgårdsgrupp har bildats i föreningen
På årsstämman den 27 april 2011 togs beslutet om att en trädgårdsgrupp skulle bildas. Flera boende visade sitt intresse redan på stämman men man kan fortfarande anmäla sitt intresse för att engagera sig i gruppen.

Ladda ner informationsblad 1. 2011
  
Informationsblad 3. 2010
Styrelsens pågående och avslutade uppdrag under 2010
Vad jobbar styrelsen med just nu, vad är klart och vad ligger framför oss att göra, innan det är dags för slutbesiktningen. På www.nissoga.se finns det ett samlingsdokument för er boende att både läsa och ladda ner under fliken ”Styrelsen informerar”

Ladda ner informationsblad 3. 2010
  
Informationsblad 2. 2010
Balkonginglasning och Markiser
Styrelsen arbetar bland annat med att välja ut de bästa leverantörerna för balkonginglasning och markiser. En inglasning och montage av markiser är en stor åtgärd som kräver ett stämmobeslut och det är av stor vikt att ett intresse finns.

Ladda ner informationsblad 2. 2010
  
Informationsblad 1. 2010
Föreningsstämma 28/4 kl. 19.00
Stämman kommer att hållas i KB Ursviks lokaler på Enköpingsvägen 126 b. Medlem som önskar få sin motion behandad vid stämman ska skriftligen lämna in sin motion SENAST 22 MARS i föreningens postfack på Forskargränd A 26.

Ladda ner informationsblad 1. 2010
  
Informationsblad Dec 2009
Sophanteringen – Hushållssopor och källsortering
Källsorteringen i Brf Nissöga har tyvärr inte fungerat som det ska under en längre tid. Ragnsells har gjort oss i styrelsen uppmärksam på vad kostnaderna för föreningen blir om vi fortsätter att slarva.

Ladda ner informationsblad dec 2009