Föreningsstämma 2024

Föreningsstämma/årsmöte torsdagenden 13 juni 2023 kl. 19.00
Stämman kommer att hållas i Förskolan Krubbans lokal på stallgatan 28.


Föreningsstämman närmar sig och Valberedningen har sedan en tid tillbaka arbetat med att sondera terrängen vad gäller tänkbara namn för styrelsen och valberedningen. Arbetet med att hitta kandidater är nästan klart och valda personer kommer att presenteras på föreningsstämman.

Välkomna att lämna in motioner!

Vad är en motion och vad händer med dessa på föreningsstämman?
En motion är ett konkret förslag på en åtgärd inom föreningen. Motioner kan egentligen lämnas året runt av alla medlemmar i bostadsrättsföreningen. När styrelsen fått in motionerna utreds dessa med hänsyn till bl.a. bostadsrättsföreningens stadgar och gällande lagtexter. Styrelsen lämnar sedan motionsförslaget till beslut om motionen kan godkännas för att tas upp på stämman eller inte, med en kort motivation.

På föreningsstämman röstar alla närvarande med en röst/lägenhet på de ”godkända motionerna”. En medlem får dock företräda ytterligare medlem/ar i en (1st) lägenhet med en (1st) röst vid röstning om vederbörande har en godkänd fullmakt. Fullmakten kommer att bifogas tillsammans med kallelsen till föreningsstämman som meddelas senast 4 veckor innan stämman.

Att skriva en motion är enkelt!

Håll dig till vad, varför och hur:
• Vad tycker du ska åtgärdas?
• Varför tycker du så?
• Hur du tänker att det kan genomföras?

Motioner lämnas i Brf Nissögas brevlåda på Forskargränd 26.

Din motion kan mailas till styrelsen@nissoga.se eller så skickar du motionen som brev till: Brf. Nissöga, Forskargränd 26, 174 61 Sundbyberg. Viktigt! Motionerna måste undertecknas med ditt namn och lägenhetsnummer för att accepteras!

”Sista dagen att lämna in motioner är söndagen den 2 juni”

Styrelsen ser framemot din konstruktiva motion samt ert aktiva deltagande på föreningens årsstämma torsdagen den 13 juni kl.19:00. Tänk på att årsstämman är högst beslutande och det är på årsstämman du som engagerad medlem kan vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av vår bostadsrättsförening.

Tänk på att föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och där kan Du som boende vara med och påverka utvecklingen av vår bostadsrättsförening.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf. Nissöga

PS. Saknar du föreningens stadgar eller annan information kan du ladda ner det du behöver från webbplatsen.

Stadgarna hittar du här!