den 21 maj 2022 (v20)Brf Nissöga i Ursvik, ett naturnära bostadsområde!

 

Kommunikationer till och från Stora Ursvik

 
Idag går buss 504 från Ursvik till T-banan i Hallonbergen och Sundbybergs station.
 
T-banan går till Kungsträdgården eller motsatt håll till Akalla.
 
På E18 - Enköpingsvägen går buss 540 till Bergshamra och
Universitetet via Hallonbergen (T-bana) och Ulriksdal (Pendeltåg)
 
Där går också buss 157 till Spånga Station (pendeltåg) vi Rissne (T-bana)
och i andra riktningen till Danderyds Sjukhus.
 
Ursvik har direkt anslutning till E18, Ulvsundaleden och Kymlingelänken
med vidare anslutning till E4:an.
 
Gång- och cykelnätet byggs ut successivt.
 
Ju mer som byggs i Ursvik desto bättre kommer kommunikationerna hela tiden att bli.

Önskar ni busstidtabell för buss 504 som går från Backstugevägen i Stora Ursvik.
Ladda ner den här

 
Besök https://sl.se/ för vidare information gällande busslinjer, tidtabeller m.m.

 

Tvärbana Norr genom Rissne och Stora Ursvik till Kista

 

Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen fick 19 december 2005

i uppdrag från kommunfullmäktige att påbörja detaljplanearbetet för Tvärbana Norr - Kistagrenen.

 

Just nu genomför SL en förstudie för Tvärbana Norr - Kistagrenen.

 

Ett stort antal sträckningsstudier har genomförts för olika delsträckor av Kistagrenen. Under förstudiearbetet görs ytterligare fördjupningar av sträckningen på vissa delsträckor, bland annat sträckan genom

Sundbyberg för att få ett bra underlag till de detaljplanearbeten som

pågår i Rissne och Stora Ursvik.

 

Kistagrenen utgår från Alvik via Ulvsunda till Kista. Den går via Bromma handelsområde och Solvalla. Från Solvalla och vidare till Kista går tvärbanan genom Rissne och Stora Ursvik.

 

I Rissne centrum har tvärbanan en bytespunkt med tunnelbanan. I Stora Ursvikan en hållplats förläggas med bytespunkt mellan buss och tvärbana. Såväl den fördjupade översiktsplanen för Stora Ursvik som motsvarande plan för Rissne-Hallonbergen-Ör förutsätter att en tvärbana ska dras genom Rissne och Stora Ursvik.

 

Tvärbanan är en viktig förutsättning för kollektivtrafikförsörjningen av Stora Ursvik.

 


Hänvisning