den 1 juni 2023 (v22)Brf Nissöga i Ursvik, ett naturnära bostadsområde!

 

Fastighetens byggnadsbeskrivning

 

Grund läggning

Grundläggningen sker på berg/packad sprängbotten.
Betongplatta och isolering.

 

Stomme

Väggar av platsgjuten betong. Kompletterande bärning kommer att ske i ytterväggarna med stålpelare.

 

Ytterväggar

Lätta isolerade utfackningsväggar med tjock puts.

 

Yttertak

Trätakstolar och yttertakspapp.

 

Bjälklag

Våningsbjälklag av betong.

 

Lägenhetsskiljande Väggar

Lägenhetsskiljande väggar till största delen av betong.

 

Innerväggar

Icke bärande: Gipsskivor på stålregelstomme. Bärande: Betong. Vissa väggar är extra isolerade.

 

Balkonger

Platta av betong med räcke av aluminiumprofil med säkerhetsglas.

 

Uteplats

Belagd med betongplattor.

 

Entréer

Entrépartier av ek/metall, försedda med nyckellåsning och kodlås.

Natursten på golvet i entrén.

 

Trapphus

Trapplöp och vilplan i terrazzo och våningsplan i linoleum. Räcken av

målat smide/trä. Namntavla, anslagstavla och postboxar vid huvudentrén. Ljudplattor i tak vid behov.

 

Fönster & Fönsterdörar

Fabriksmålade med isolerruta. Innerbågar och karm av målat trä, ytterbåge av färgad aluminium. Fönster och dörrar
i entré och souterrängplan är försedda med lås.

 

Tamburdörrar

Säkerhetsdörr med ringklocka och cylinderlås. Tidningshållare
vid varje lägenhetsdörr.

 

Innerdörar

Släta fabriksmålade lätta dörrar.

 

Brandörrar

Målade ståldörrar försedda med dörrstängare och cylinderlås.

 

Lägenhetsförråd

Vissa lägenheter har förråd i entréplanet. Väggar och dörrar av nätkonstruktion.

 

Uppvärmning

Lägenheterna värms via fjärrvärme med vattenburna radiatorer (synliga värmestammar). Elektrisk komfortgolvvärme i badrum via hushållsel.

 

Luftbehandling

Mekanisk frånluftsventilation genom ventiler i kök och våtrum/WC
samt vid behov via spiskåpa i kök. Tilluft via don i fasad bakom radiatorer.

 

El-system

Lägenhetscentraler med automatsäkringar, 5-ledarsystem och jordfelsbrytare. Separat mätare för mätning av hushållsel
till varje enskild lägenhet.

 

TV/Tele/Internet

Bredbandsnät, digitaltv och bredbandstelefoni. (Trippelplay lösning med RJ45-uttag i lägenheterna.)

 

Brandskydd

Brandvarnare monteras i varje lägenhet.

 

Gemensamma utrymmen

Teknikrum för el, tele och data. Teknikrum för VVS/ Fjärrvärme. Fastighetsförråd. Städrum (för trappstädning).
Cykel- /barnvagnsförråd. Föreningslokal.

 

Parkeringsplatser

50 st öppna markparkeringar med motorvärmaruttag varav fyra handikappsplatser. Uthyres.