den 8 december 2022 (v49)Brf Nissöga i Ursvik, ett naturnära bostadsområde!

 

Vad är det som gäller om du har hund i Brf. Nissöga?


Självklart är det  allas rätt att ha en hund. Men med detta
följer också ett ansvar för din närmiljö och omgivning.

För Brf. Nissöga gäller Sundbybergstads ordningsföreskrifter för hundar.


• Hundar ska alltid hållas kopplade på offentlig plats även idrottsplatser, motionsspår samt bostadsområden.
• Tikar ska särskilt under löptid hållas kopplade inom hela kommunen,
dock inte inom inhägnade områden som t.ex. hundrastgårdarna
• Hundar får inte vistas på kommunens begravningsplats/er
• Avföring från hunden ska alltid plockas upp

De lokala ordningsföreskrifterna gäller inte för ledarhund
eller polishund i tjänst.
 

Tänk på att:

• Många människor är rädda för hundar och allergiska mot pälsdjur. Visa hänsyn!
• Hundägare har ett strikt ägaransvar över sin hund. Det innebär att ägaren ansvarar för vad hunden gör, oavsett vems fel det är.
 

Visste du att

• Temperaturen i en bil en varm sommardag kan uppgå till 85 grader. Lämna därför inte din hund i bilen under längre tid

"Det finns cirka 950 000 hundar i Sverige varav drygt 500 000 är registrerade hos Svenska Kennelklubben.
Dessa är fördelade på cirka 600 000 hushåll"

Wikipedia - Hund
Här kan du ta del av nyttig och intressant information om hundar. 
Klicka här
 

Övriga länkar:

Svenska kennelklubben
Solna Sundbybergs brukshundsklubb


Djurskyddsbestämmelser - Hundar och Katter
I dessa broschyrer kan du läsa om hur du ska hålla och sköta din hund eller katt. Vi informerar inte om alla djurskyddsregler utan bara de viktigaste reglerna och de vanligaste frågorna. De fullständiga reglerna kan du ladda ned på Jordbruksverkets webbplats.

Så ska du sköta din katt och hund