den 8 december 2022 (v49)Brf Nissöga i Ursvik, ett naturnära bostadsområde!

 

Fakta, lagar och fördjupning


Här har vi samlat viktig fakta för dig som vill lära dig mer om bostadsrätt och bostadsrättsförening.

Under ekonomifakta hittar du uppgifter om avgifter, skatter som bl.a. berör boendeformen bostadsrätt.
I denna ordlista får du förklaring på begrepp som ofta används.

Nedan har du länkar till andra sidor på nätet som vi tycker är viktiga för boendeformen bostadsrätt.

Lagar för bostadsrättsföreningar och dess medlemmar

Bostadsrättslagen SFS 1991:614 (BRL)
Lag om ekonomiska föreningar SFS 1987:667 (LEF)
Bostadsrättsförordning 1991:630

Bokföringslagen SFS 1999:1078 (BFL)
Fastighetstaxeringslagen SFS 1979:1152
Inkomstskattelagen SFS 1999:1229 (IL)
Mervärdesskattelagen SFS 1994:200 (ML)
Skattebetalningslagen SFS 1997:483 (SBL)
Årsredovisningslagen SFS 1995:1554 (ÅRL)

Lag om självdeklaration och kontrolluppgifter SFS 2001:1227 (LSK)
Lag om statlig fastighetsskatt SFS 1984:1052
Lag om statlig förmögenhetsskatt SFS 1997:323 (SFL) 

Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar (SKV 378)

Energi

Energirådgivningen
Energimyndigheten
Fjärrvärmenämnden
Konsumentverket - energi
Konsumenternas elrådgivningsbyrå

Nils Holgersson - avgiftsundersökning fjärrvärme, VA och avfall
Fastighetsägarnas - Energideklaration

Medlemsorganisationer

Fastighetsägarna
HSB
Riksbyggen
SBC

Myndigheter

Bolagsverket
Boverket
Konsumentverket
OmBoende
Skatteverket
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges riksdag

Förbund och nämnder

Bostadsrättsnämnden
Hyresnämden
Fastighetsmäklarförbundet (FMF)
Fastighetsmäklarinspektionen (FMI)
Mäklarsamfundet


Här hittar du kort information om Fastighetsmäklarinspektionen översatt till olika språk.
Fastighetsmäklarinspektionen olika språk.