den 8 december 2022 (v49)Brf Nissöga i Ursvik, ett naturnära bostadsområde!

 

Att bo i bostadsrätt


Att inneha och bo i bostadsrätt

Att inneha och bo i en bostadsrätt innebär att du har medbestämmande
och möjlighet att påverka verksamheten i föreningens hus och omgivning.
Du har rätt att vara med och rösta på föreningsstämman. Ägandet ger dig inflytande över och ansvar för bostadsrättsföreningens ekonomi och förvaltning. Exempelvis är det ni i föreningen som bestämmer när huset
ska renoveras och hur mycket det får kosta.
 

Rättigheter och Skyldigheter

Att inneha och bo i en bostadsrätt medför såväl rättigheter som
skyldigheter. I lägenheten får du måla, tapetsera samt utföra mindre ombyggnader och reparationer. Som boende får du alltså själv bestämma
vilka reparationer som behöver göras i din lägenhet och när det ska göras.
För större förändringar av lägenheten krävs dock styrelsens medgivande.

Du är ansvarig för underhåll av lägenhetens inre. Detta förklaras närmare i föreningens stadgar, men innebär bland annat att du ansvarar för underhåll av golv, väggar och tak, glas och bågar i lägenhetens fönster, inner- och ytterdörrar samt kakel, sanitetsporslin och köksutrustning.
 

Boendekostnader

Utöver själva lägenhetspriset (insats och eventuell upplåtelseavgift) tillkommer en årsavgift som betalas månadsvis till föreningen. Avgiften omfattar normalt föreningens kostnader för el, värme, vatten, löpande underhåll och reparationer.
Den ska även täcka föreningens kapitalkostnader. En viss del av avgiften avsätts också för framtida underhåll av föreningens hus. Föreningen kan även debitera ut kostnader för el, värme och vatten efter förbrukning på varje bostadsrätt. Om så är fallet i din  bostadsrättsförening framgår detta av den ekonomiska planen. Årsavgiften plus i förekommande fall kostnader för el, värme och vatten utgör din boendekostnad. Har du lånat till insatsen och eventuell upplåtelseavgift tillkommer även kostnader för ränta och amortering.
 

Tryggt att köpa

Det kan vara nervöst att köpa nytt. Här kan du läsa om trygghetspketet "Bonava Tryggt Boende"
Läs mer här


Tryggt att äga

Gör lugnt ditt livs affär. Viktig och intressant information om Bolån/ finansiering, Boendekalky m.m.
Vidare information hittar du här!

Att köpa bostadsrätt

När du köper en nyproducerad bostad är processen också annorlunda på många sätt jämfört med att köpa en begagnad.
Läs vidare!
 

Bostadsgaranti

När du köper en ny ägande- eller bostadsrätt så får du samtidigt flera olika former av garantier. Du kan med andra ord vara säker på att du får din bostad så som du vill ha den.
Läs mer här!

 
Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende.
Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor.


Bostadsrätt från A till Ö

 
För dig som bor i bostadrätt
Här finns information för dig som har bostadsrätt eller ägarlägenhet. Du hittar  information om ekonomisk plan och vem som ansvarar för att sanera radon. Läs mer här